Korporativni integritet

Redni broj Vrsta fajla Naziv Preuzmi
1. Poruka integriteta
2. Zahtjev za sponzorstvo (lat)
3. Zahtjev za sponzorstvo (cir)
4. Upit za donaciju (lat)
5. Upit za donaciju (cir)
6. Kodeks za dobavljače i poslovne partnere – MG korporativna porodica
7. Politika zabranjenih aktivnosti
8. Politika zaštite prijavitelja
9. Program korporativnog integriteta
10. Integrity Compliance Program (eng)
11. Kodeks korporativnog integriteta