STUBOVI

stub1

STUB ALFA

Stubovi tipa „Alfa“ koji su izrađeni od kvadratnih cijevi 50x50x2 mm ili
60x60x2 mm u varijantama:
– sa anker pločom (tip ASA), i
– potapajući stubovi (tip ASB)

Stubovi tipa ASA rade se od cijevi 50x50x2 mm, sa anker pločom 5x60x120 mm
u dužinama L= 850, 1050, 1250 i 1550 mm ili od cijevi 60x60x2 mm sa anker
pločom 5x120x120 mm u dužinama L = 1750 i 2050 mm.
Stubovi tipa ASB rade se od cijevi 50x50x2 mm u dužinama L= 1300 do 2000 mm,
ili od cijevi 60x60x2 mm u dužinama L = 2200 i 2500 mm.

stub2

STUB ULTRA

Stubovi tipa „Ultra“ koji su izrađeni od pravougaonih cijevi 60x40x2 mm
u varijantama
– sa anker pločom (tip USA), i
– potapajući stubovi (tip USB)

Stubovi tipa USA rade se od cijevi 60x40x2 mm, sa anker pločom 5x100x120 mm
u dužinama L= 850, 1050, 1250, 1550, 1750 i 2050 mm
sa anker pločom 5x120x120 mm u dužinama L = 1750 i 2050 mm.
Stubovi tipa USB rade se od cijevi 60x40x2 mm u dužinama
L= 1100, 1300, 1600, 2000, 2100 i 2500 mm.